Wielton - Impact 2016

Wielton gotowy na rewolucję przemysłową

Spółka z Wielunia ma już pomysł, jak odnaleźć się w globalnym wyścigu technologicznym. Jeden z nich to zaproszenie klientów do uczestnictwa w procesie projektowania swoich produktów.