IMG-20150514-00021

Wielton S.A. na targach leśnictwa na Litwie

Po raz pierwszy Wielton S.A. brał udział w międzynarodowych targach leśnictwa „Baltijos miškai” w Girionys pod Kownem w dniach 14-16 maja. Na targach była przedstawiona cała gama urządzeń, mechanizmów i technologii do wycinki, wywózki, wstępnej obróbki pozyskiwanego drewna a także do sadzenia i pielęgnacji nowych nasadzeń leśnych. Wielton wystawił naczepę NS3R z ruchomą podłogą – …